June is Philippine environment month

Posted by cybermagic | 6/01/2006 11:07:00 AM

With almost 70% forest reserve of aurora, so far. Let us continue to protect and conserve our forest and environment as well...


2 comments
  1. Anonymous 6/01/2006 05:28:00 PM  

    Sana nga po magtulong-tulong tayong lahat upang mapangalagaan ang ating kagubatan/kapaligiran.
    Hindi lang ako,ikaw,opisyales at ahensyang sangkot ang responsableng mangalaga nito, bagkus tayong lahat, lalu na mga AURORANs..

  2. Anonymous 6/01/2006 05:38:00 PM  

    Ay sana po! di lang pagkakaingin, pag-uuling at pagla-Logging ang kanilang HIGPITAN AT IPAGBAWAL, SANA PAG-ISIPAN PO NATIN,ANG tungkol sa MINING OPERATION/ACTIVITIES

    thanks!