katutubo ng aurora

Posted by cybermagic | 9/09/2006 11:24:00 AM

Isang bagong blog na kumikilala at nagpapakita ng pinagmulan natin, ang mga katutubo ng aurora. Ito ay gawa ni aurorafreerisedweller (isa ring ayaw magpakilala). Ginamit ko ang sariling wika bilang pagpupugay sa ating mga katutubo.

0 comments